Wikia


Sidonia's Buitenverblijf 1

Eerste verschijning: Rikki en Wiske in Chokowakije 1945

Regio: De Kempen, België

Geschiedenis Edit

Gewoonlijk maakte Rikki gebruik van het zomerverblijf om te trainer voor zijn opkomende boks wedstrijden.

Toen Lambik in het huis kwam logeren. Werd het huishouden getreiterd door De Zwarte Madamen haar bondgenoten Kludde en Lange Wapper.